Våre medarbeidere

Våre advokater har bred og allsidig bakgrunn, og er spesialisert på ulike områder.

Amalie Vindsnes Haram

Advokatfullmektig

Anders Svinø

Advokat og partner

Anette Schei

Advokat

Håkon Rasmussen

Advokat og partner

Henriette Aarsund

Advokatfullmektig

Karina Lilleås Larsen

Advokat

Martin Dyb

Advokat

Oddvar Aarsæther

Advokat

Øystein Vartdal Riise

Daglig leder / Advokat og partner

Reidar Andresen

Advokat & Partner

Thomas Albertsen

Advokat og partner

Trond Svinø

Advokat og partner

Evy Blindheim

Regnskapsmedarbeider

Lena Mork

Advokatsekretær

Monica Janet Kronborg

Adm. ans. / Advokatsekretær

Svanhild Hauge Tomren

Advokatsekretær

Kontakt Oss