Anders Svinø

Advokat og partner

Kompetanseområder

Arbeidsrett / skipsarbeidsrett
Arv, skifte, generasjonsskifte
Erstatningsrett
Eiendomsrett
Fiskeri og havbruk
Forsikringsrett / sjøforsikring
Kontraktsrett og internasjonale forhold
Restrukturering, insolvens og konkurs
Sjørett
Strafferett / økokrim

Anders Svinø arbeider med rådgivning, tvisteløsning og prosessoppdrag for bedrifter, rederier, offentlige virksomheter og private.

Anders Svinø har vært dommer i tingretten i flere år og har dermed erfaring fra de fleste rettsområder. Han er også universitetslektor ved NTNU Ålesund og underviser i sjørett, sjøforsikringsrett og kontrakts- og avtalerett.

Arbeidserfaring

2016 -
Advokat og partner, Advokatfirmaet Judicia DA
2007 - 2016
Privatpraktiserende advokat i Ålesund
2007 -
Universitetslektor NTNU Ålesund, lærer i sjørett, sjøforsikringsrett og kontrakts- og avtalerett
2006 - 2007
Kst. tingrettsdommer, Sunnmøre tingrett
2005 - 2006
Dommerfullmektig, Sunnmøre tingrett
2002 - 2005
Rådgiver/fung. avdelingsdirektør, Kystdirektoratet, juridisk avd.
2000 - 2002
Dommerfullmektig/kst. sorenskriver, Hardanger tingrett
1998 - 1999
Juridisk rådgiver (vernepliktig), NATO HQ North, Stavanger

Utdanning

2003
Advokatbevilling
2000
Master of Laws (LLM) in Maritime Law, University of Southampton
1998
Cand. jur., Universitetet i Bergen. Spesialfag i sjørett, Universitetet i Oslo

Verv

Leder av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring
Oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet som statens kontrollør for Sunnmøre og Romsdal fiskesalgslag (SUROFI)
Diverse styreverv
Kontakt Oss