Utvidet tilbudsplikt om «annet passende arbeid» i konsern – Fra 1. januar 2024

Fra og med nyttår 2024 inntrer viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven, herunder ved utvidet plikt til tilbud om "annet passende arbeid" ved oppsigelse i konsern og med utvidelse av arbeidsgivers informasjon- og drøftingsplikt.

Forbrukerkjøpsloven endres 1.1.2024

I alle kjøpsforhold mellom en profesjonell og en privat part, sikrer forbrukerkjøpsloven viktige minsterettigheter for den private part (forbrukeren). Den 1. januar 2024 blir det innført lovendringer som utvider og styrker disse rettighetene.

Sak etter barneloven – en oversikt over prosessen

Hva gjør man når man som foreldre ikke klarer å bli enige om det mest verdifulle man har? Vi gir en oversikt over hvordan man går frem i prosessene og hvordan de ulike stegene ser ut.

Kontakt Oss