Foredrag om arv og fremtidsfullmakt 17. april 2024

Advokat Anders Svinø inviterer til foredrag under DNB Uka i Ålesund den 17. april på Pir om arv og fremtidsfullmakt.

Under foredraget får du tips til å unngå arvekonflikter, og du får høre mer om fordelene med fremtidsfullmakt og viktige punkter rundt bolig og testament.

Har styresammensetningen blitt ulovlig siden i fjor, eller kan den bli det neste år?

Det er kommet nye regler om styresammensetning som medfører at det kan være behov for endringer, og endringsbehovet skjerpes fremover. I artikkelen ser vi nærmere på de nye kravene til kjønnsbalanse i styresammensetningen etter aksjeloven.

Utvidet tilbudsplikt om «annet passende arbeid» i konsern – Fra 1. januar 2024

Fra og med nyttår 2024 inntrer viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven, herunder ved utvidet plikt til tilbud om "annet passende arbeid" ved oppsigelse i konsern og med utvidelse av arbeidsgivers informasjon- og drøftingsplikt.

Kontakt Oss