Amalie Vindsnes Haram

Advokatfullmektig

Kompetanseområder

Selskapsrett
Kontraktsrett
Forvaltningsrett
Arbeidsrett
Entreprise

Amalie Vindsnes Haram ble ansatt som advokatfullmektig hos Judicia i januar 2023. Hun arbeider bredt innenfor de fleste av våre fagfelt.

Amalie fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen høsten 2022, med masteroppgave innenfor selskapsrett. Underveis i studiet arbeidet Amalie hos en frivillig rettshjelpsorganisasjon, hvor hun bistod klienter i tvister og skrev klager til ulike forvaltningsorgan innenfor en rekke rettsområder, særlig arbeidsrett, utlendingsrett, trygderett og kontraktsrett. Hun hadde også flere traineeopphold hos oss i Judicia.

Arbeidserfaring

2023 -
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Judicia DA
2022 - 2022
Skriveplass/trainee, Advokatfirmaet Judicia DA
2021 - 2022
Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen
2021 - 2021
Trainee, Advokatfirmaet Judicia DA
2019 - 2020
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

Utdanning

2017 - 2021
Master i rettsvitenskap, UiB

Verv

Kontakt Oss