Henriette Aarsund

Advokatfullmektig

Kompetanseområder

Arbeidsrett
Kontraktsrett
Forvaltningsrett
Trygderett
Offentlige anskaffelser
Strafferett

Henriette Aarsund ble ansatt som advokatfullmektig hos Judicia i august 2023. Hun arbeider bredt innenfor de fleste av våre fagfelt.

Henriette fullførte mastergraden sin i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2023, med masteroppgave innenfor offentlige anskaffelser. Hun har underveis i studiet jobbet hos en frivillig rettshjelpsorganisasjon, hvor hun bistod klienter i tvister og skrev klager til ulike forvaltningsorgan innenfor en rekke rettsområder, særlig innenfor arbeidsrett, trygderett og kontraktsrett. Hun har også hatt flere traineeopphold.

Arbeidserfaring

2023
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Judicia DA
2022-2023
Skriveplass/trainee, Advokatfirmaet Judicia DA
2022
Trainee, Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
2022
Trainee, Advokatfirmaet Judicia DA
2022
Juridisk rådgiver, Forbrukertilsynet
2022
Trainee, Advokatfirmaet Adviso Advokatfirma AS
2022
Faggruppeleder, Jussformidlingen i Bergen
2021
Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen

Utdanning

2017-2023
Master i rettsvitenskap, UiB

Verv

Kontakt Oss