Ta kontroll over fremtiden – skriv fremtidsfullmakt!

Publisert: 4. november 2020

Vi opplever en stadig økning av bevisstheten rundt arv og behovet for testament, og flere enn før tar grep for å regulere hva som skal skje med egne eiendeler når man dør. Kanskje minst like viktig – mener vi – er å tenke igjennom hva som skal skje med egne eiendeler og eget liv når man fortsatt lever.


De fleste tar for gitt den selvbestemmelsesrett man har over eget liv og egen formue. Vi bestemmer selv hva vi ønsker å kjøpe, når vi skal selge, om vi skal spare eller forbruke. Vi bestemmer også over egen oppfølging innenfor helsevesenet, hvilke aktiviteter vi skal delta i, mv.

Dessverre er det slik at alle, enten grunnet aldersrelaterte sykdommer, andre sykdommer eller ulykker, i fremtiden kan havne i en situasjon hvor vi selv ikke lenger har muligheten til å ta beslutninger om egen formue og eget liv.

Riktignok har mange ektefelle/samboer eller voksne barn som kan stille opp og bidra med betaling av regninger og annet løpende. Disse har imidlertid ikke rett til å gjøre større disposisjoner for deg, som å selge fast eiendom, forvalte aksjer, osv. Staten har derfor sikret oss alle gjennom vergeordningen som er nedfelt i vergemålsloven.

Vergeordningen er en sikkerhetsventil, og vergen skal handle til det beste for vergehavende. I tillegg er vergen forpliktet til å innhente Fylkesmannens samtykke før vergen kan gjøre større disposisjoner. Dette sikrer imidlertid ikke at din formue blir forvaltet i tråd med dine egne spesifikke ønsker.

Noen sitter i dag på formue opparbeidet gjennom et helt liv. Det kan være eiendommer som har vært i familien i generasjoner, aksjer i familiebedrifter, tomter, biler, bankinnskudd, fond, fritidseiendommer, båter, mv. Andre har mer sparsomt med midler. Felles for alle er ønsket om å bestemme over eget liv og egne eiendeler/midler.

Hvordan skal man sikre at eiendommen beholdes i familien, eller selges på markedet til høystbydende? Hvordan skal man sikre at salgssummen settes på konto, eller deles ut til et barn i arveforskudd? Og hvordan skal man sikre at slektsbunaden går til barnebarnet på konfirmasjonsdagen? Det er mange spørsmål som kan dukke opp, og aller viktigst er at enhver tar seg denne spørrerunden, og gjør aktive tiltak for å sikre sine ønsker – i form av å opprette en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vergemål, som er mer fleksibel og tilpasses dine spesifikke ønsker. Dette sikrer din selvbestemmelsesrett livet ut. I tillegg til å spesifisere dine ønsker, bestemmer du også i en fremtidsfullmakt hvem som skal få ansvar for å handle i tråd med fullmakten; en fullmektig.

Skriv fremtidsfullmakt – og behold din selvbestemmelsesrett over eget liv og egen formue også i fremtiden.

Advokatfirmaet Judicia DA har lang erfaring med både rådgivning og opprettelse av fremtidsfullmakter, og bistår gjerne ved nærmere spørsmål om disse og lignende problemstillinger.

Skrevet av

Kontakt Oss