Seminar om kontraktsmodeller

Publisert: 16. desember 2022

Seminaret ble avholdt 30. mars 2022. Advokatfirmaet Judicia DA og Næringsforeningen inviterer til et halvdagsseminar onsdag 30. mars. Seminaret fokus på et viktig tema; kontraktsmodeller for bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen. Her skal innlederne snakke om ulike faktorer som bør vurderes når man skal velge kontraktsmodell, samt når samhandling kan være aktuelt.

Publisert: 31. mars 2020

Innlegg

Tema: Ulike kontraktsmodeller i entrepriseforhold, viktigheten av å finne riktig modell/standardkontrakt med eventuelle behov for tilpasninger 

Hvem: Thomas Albertsen og Martin Dyb, advokater i Judicia, som bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere innenfor entrepriserett og offentlige anskaffelser


Thomas Albertsen
Thomas Albertsen og Martin Dyb

Martin Dyb

Tema: Hvordan lykkes, sett fra en totalentreprenør

Hvem: Stig Mork, Distriktsleder i Veidekke. Erfaring fra alle deler av bransjen gjennom mange år, har vært involvert i prosjekt som Bybadet, Aksla Parkering, BREEAM prosjekt, for å nevne noe. Veidekke har i alle sine 75 år gått med overskudd – og gode kontraktsmodeller og prosjektstyring er sentralt for å lykkes i en bransje med knappe marginer og store beløp.  

Stig Mork

Tema: Muligheter i kontraktsmodeller

Hvem: Knut Arild Flatjord, Regionsdirektør GK Vest Entreprise og Rasmus Kleiven Skjong, Salgsingeniør. GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør.

Knut-Arild Flatjord

Tema: Kontraktstrategi sett fra arkitekten sitt ståsted – blir arkitektur påvirket av type strategi som velges?

Hvem: Gitte Langlo, sivilarkitekt MNAL og medeier i ART arkitekter og ingeniører AS. Jobber som utførende arkitekt og prosjekteringsleder / prosjektleder for kommunale og private byggherrer. Kombinerer for tiden jobb med etterutdanning og tar master i «Prosjektledelse og samhandling» ved NTNU. Har fungert som leder for Møre og Romsdal Arkitektforening siste fire år.

Gitte Langlo

Tema: Alliansekontrakt i sykehusutbygging – IPD/IPL og vår vei dit

Hvem: Bjørn Varegg, assisterende prosjektdirektør og leder kontrakt og anskaffelser – Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold HF. Prosjektledelse ved sykehusprosjekter fra 1997. Ambisjonen for Tønsbergprosjektet var å bygge raskere og billigere sammenliknet med tilsvarende sykehusutbygging – og uten byggefeil. For å oppnå dette ble det valgt alliansekontrakt IPD/IPL med entreprenør og rådgiver, samt utstrakt bruk av digital planlegging og standardiserte løsninger. Tønsbergprosjektet – 45 000 kvm psykiatri og somatikk levert under budsjett og før plan.

Bjørn Varegg

Klikk her for invitasjon.

Skrevet av

Kontakt Oss