Forbrukerkjøpsloven endres 1.1.2024

Publisert: 12. desember 2023

I alle kjøpsforhold mellom en profesjonell og en privat part sikrer forbrukerkjøpsloven viktige minsterettigheter for den private part (forbrukeren). Den 1. januar 2024 blir det innført lovendringer som utvider og styrker disse rettighetene.

Først og fremst blir forbrukerkjøpsloven utvidet til også å gjelde de digitale ytelsene som knytter seg til et fysisk produkt. Kjøper du f.eks. en mobiltelefon, smartklokke eller en el-bil, vil forbrukerrettighetene dine også gjelde for den digitale programvaren som disse produktene er avhengige av, f.eks. et operativsystem eller en app.

I dette ligger også en rett på alle programvareoppdateringer som er nødvendige, f.eks. for bruk og sikkerhet, i hele varens forventede levetid. Normalt er dette minst 2 år, men ofte 5 år. Det presiseres også i lovendringene at reklamasjonsfristen skal være like lang som perioden en har rett på nødvendige oppdateringer.

I tillegg styrkes forbrukervernet på flere forskjellige måter, bl.a. ved at bevisbyrderegelen som pr. i dag sier at mangler som viser seg etter 6 måneder fra kjøpsdato skal forutsettes å ha forelagt på kjøpstidspunktet med mindre selger beviser det motsatte, utvides til hele 2 år. Med denne endringer vil altså selger ha bevisbyrden for at mangler som viser seg innen 2 år eventuelt ikke forelå på kjøpstidspunktet, dersom selger mener at han ikke er ansvarlig av den grunn.

Videre fjernes muligheten til å selge med et generelt «som den er»-forbehold og selgers rett til å forsøke reparasjon (rett til retting) på mangelfullt produkt i stedet for å yte prisavslag eller erstatning er som ny hovedregel redusert fra to reparasjonsforsøk til ett.

Etter lovendringene vil det også komme tydeligere frem at selger har bevisbyrden for at en mangel er uvesentlig og dermed ikke kvalifiserer til heving, og at selger må bære kostnadene med tilbakelevering i hevingsoppgjør.

Skrevet av

Håkon Rasmussen

Advokat og partner

Om advokaten

Kontakt Oss